Kintlevőség-kezelő szabályzat

A PrintPix Nyomda és Grafikai Stúdió kintlévőség-kezelési szabályzata

Jelen szabályzat a számlák esedékességére vonatkozó tájékoztatás hatékonyságát kívánja elősegíteni. Segítségével a PrintPix Nyomda és Grafikai Stúdió pontosabbá és tervezhetőbbé teszi saját pénzügyi folyamatait, és naprakész módon tájékoztatja Partnereit folyószámláik állapotáról.

Ennek érdekében a cég egy automatizált kintlévőség-kezelő rendszer használatát vezette be, amely az alábbiak szerint épül fel:

1. ELEKTRONIKUS EGYENLEGKÖZLŐ

A fizetési határidő lejártát követő 4. napon és azt követően hetente egyszer e-mail-ben egyenlegközlő levelet küldünk Partnereinknek, amely tartalmazza a lejárt számlákat.

2. ELEKTRONIKUS FIZETÉSI EMLÉKEZTETŐ ÉS FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁS KIKÜLDÉSE

2.1. A számla fizetési határidejének lejáratát követő 10. napon, figyelembe véve a 9 napos türelmi időt, Partnereink e-mail-ben megjkapják 1. fizetési emlékeztetőjüket. A lejárt napok kumulálódnak számlánként és meghatározzák a Partnerek vevői hitelkeretét.

2.2. A számla fizetési határidejének lejáratát követő 20. napon Partnereink e-mail-ben megkapják 2. fizetési felszólításukat. A 2. fizetési emlékeztető kiküldését követően a vevői hitelkeret automatikusan felfüggesztésre kerül, Partnereink megrendeléseiket és az ebből elkészülő számláikat ezt követően csak készpénzzel, előre utalással, vagy utánvéttel tudják kiegyenlíteni.

2.3. A számla fizetési határidejének lejáratát követő 30. napon Partnereink e-mail-ben megkapják 3. fizetési felszólításukat, és egy értesítést miszerint a további felszólító levelek már ügyvédi úton érkeznek, melyek ezáltal plusz költséget jelentenek a számlatartozáson felül.

2.4. A számla fizetési határidejének lejáratát követő 45. napon Partnereink automatikusan ügyvédi levélben peresítés előtti fizetési felszólítást kapnak. Ez további 12 000 Ft + ÁFA költséggel növeli a számlatartozást. A levél felszólítja őket arra, hogy amennyiben 5 napon belül nem rendezik tartozásukat, a kintlévőségek behajtását jogi útra tereljük.

2.5. A számla fizetési határidejének lejáratát követő 60. napon, amennyiben nem történik mindkét fél részéről elfogadott írásos megállapodás a fizetés ütemezéséről, abban az esetben automatikus fizetési meghagyást, vagy felszámolást kezdeményezünk, mely legkevesebb 30 000 Ft + ÁFA ügyvédi díj és 3% tőkeösszegű illetékkel növeli a tartozását.

Rendszerünk működése alapján Partnereink minden lejárt számla után más típusú fizetési emlékeztetőt, vagy fizetési felszólítást kapnak, a lejárt napok száma alapján!

Postai úton csak azok a Partnereink kapnak tájékoztatást, akiknek számlatartozása 45 napnál régebbi, illetve Partnerünk nem rendelkezik e-mail elérhetőséggel.

1. fizetési felszólítás - ügyvédi levélben 12 000 Ft + ÁFA/levél
2. fizetési meghagyás benyújtása 30 000 Ft + ÁFA
+ tőkeösszeg 3%-a
3. felszámolási eljárás megindítása 60 000 Ft + ÁFA
+ 80 000 Ft illeték
+ 25 000 Ft közzétételi díj
4. végrehajtási eljárás megindítása 25 000 Ft + ÁFA
+ tőkeösszeg 1%-a


3. FELSZÁMOLÁS MEGINDÍTÁSA

A számla fizetési határidejének lejáratát követően legkésőbb a 45. napon a kérdéses kintlévőségek behajtását jogi útra tereljük és kezdeményezzük a felszámolási eljárás megindítását, amennyiben eddig a határidőig valamilyen írásos fizetési megállapodás nem jön létre cégeink között.

Szabályzatunk 2013. január 1-én lépett életbe és visszavonásig vagy újabb módosításig érvényes! Az esetlegesen módosításra kerülő szabályzat a www.printpix.hu weboldalon közzététel időpontjától lép hatályba.

A szabályzat kiadásáért felelős: Szakáll Tamás ügyvezető (e-mail: szakall.tamas@printpix.hu)

Facebook
Galéria

Munkáink

Rólunk